Reg.Nr. 40003134137

“Lakstīgalas”, Rupnieki, Valmieras pagasts,

Valmieras novads, Latvija, LV-4219

Tel: +371 64722113

Email: info@seda.lv